Üdvözöljük a VAHAVA Hálózat honlapján!

Az MTA és a KvVM közötti együttműködés keretében útjára indított, a globális klímaváltozással, a hazai hatásokkal és válaszokkal foglalkozó VAHAVA projekt eredményesen befejeződött. A projektnek köszönhetően az Országgyűlés 2008. február 13-i ülésén elfogadta a 2008-2025-re szóló Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát (NÉS). Ennek alapján a mindenkori kormány kétévenként Éghajlat-változási Programot dolgoz ki és valósít meg. Az elmúlt néhány évben az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalom, tenni akarás, továbbá a hazai és nemzetközi együttműködés is megerősödött. Minderre figyelemmel kezdeményeztük az éghajlatváltozással, annak hazai hatásaival, az üvegházhatású gázok kibocsátásával, illetve azok csökkentésével foglalkozó tudományos kutatások, innovációs, illetve szakigazgatási tevékenységek, továbbá a klímapolitikai döntések szakmai megalapozásával, az oktatással, neveléssel, tudatformálással foglalkozó személyek, szakmai intézmények és társadalmi szervezetek részére országos információs-koordinációs hálózat kialakítását. A hálózatot röviden 'VAHAVA Hálózat' néven működtetjük. A hálózati részvétel önkéntes, semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár és bármikor megszüntethető. A hálózat minden tagja megőrzi függetlenségét és munkájával megszerzett jogait, továbbá a részvétel nem érinti más szakmai szervezetekhez való kapcsolódását. A VAHAVA Hálózat főbb célkitűzései és feladatai:

  • Információk gyűjtése és terjesztése a témakörbe vágó hazai kutatási és innovációs témákról, rendezvényekről.
  • A témakörrel összefüggő fontosabb külföldi információk összegyűjtése és közreadása.
  • A hazai kutatások és innovációs tevékenységek elősegítése
  • Információk közlése a hazai klímakutatásokról és klímapolitikai intézkedésekről.
  • Érdekképviselet ellátása a kutatás-finanszírozó szervezeteknél.
  • Az adott témakörben hazai fórumok szervezésében való közreműködés.

Kérjük, hogy amennyiben az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatások témaköreiben a kölcsönös tájékoztatási, együttműködési, koordinációs tevékenységet elősegítő kutató hálózathoz - a VAHAVA Hálózathoz - kapcsolódni kíván, jelentse be szándékát. Az intézmény vagy szervezet részvétele nem zárja ki az ott dolgozó személyek egyéni részvételét.

Láng István      Faragó Tibor      Csete László      Jolánkai Márton      Horváth Levente